Các dòng da sử dụng may áo da thật nhiều nhất là da bò, da dê, da cừu và da lạc đà. Địa chỉ may áo da phân phối toàn quốc với giá cả và chất lượng hợp lý nhất